woensdag 22 september 2010

Verwachtingen

Vol verwachting klopt ons hart. Je kent deze zin vast nog uit de tijd dat je nog heilig ´geloofde´. Misschien krijg je spontaan beelden van stapels onuitgepakte cadeautjes. Helaas werd er aan dit ´onvoorwaardelijk geloven´ op enig moment bruut een einde gemaakt. Met dank aan ouders, klasgenootjes of buurtvriendjes. Naarmate je ouder wordt, is dit onvoorwaardelijk geloven vaak veranderd in een sterk afgezwakte versie van verwachten. Het ´eerst zien dan geloven´ is dan meer van kracht. Dit geldt, gek genoeg, vaak alleen als het gaat om materiële zaken; cadeaus, salaris, huizen, enzovoort....

Als het gaat om verwachtingen binnen relaties lijkt het (kinderlijk) verlangen soms hardnekkig in stand te blijven. De verwachting dat de ander voldoet aan jouw verlangens, wensen en/of eisen is soms (nog) sterk aanwezig. De ander kan zich hierdoor soms bekneld voelen. Of het gevoel hebben niet aan die verwachting te kunnen of willen voldoen. Misschien herken je jezelf in de verwachtingsvolle partij of in de partij waarvan iets (of van alles) verwacht wordt? Hoe kun je duidelijkheid scheppen in verwachtingen?

Volgens mij begint het met helder je verwachtingen uitspreken naar de ander. En vragen wat die ander van jou verwacht. Dit schept duidelijkheid en geeft ruimte om in verbinding te blijven met de ander. Op het moment dat de verwachtingen duidelijk zijn, maakt dat de weg vrij voor ieders (aan)deel in het verhaal. Zonder het per se eens met elkaar te worden, kun je gezamenlijk kijken óf en hoe je aan elkaars verwachtingen kunt voldoen. Zonder daarbij je eigen grenzen te verliezen.
Heb jij op dit moment verwachtingen van iemand waaraan niet wordt voldaan? Of voel je een verwachting van de ander waaraan jij niet kunt voldoen? Ga met de ander in gesprek. Communiceer helder over jouw verwachtingen én luister goed naar hoe de ander er tegen aankijkt. Je zult merken dat het duidelijkheid schept. Je zul het niet altijd eens worden maar in ieder geval begrip voor elkaars wensen krijgen.

We zijn ten slotte allemaal uniek, ieder met onze eigen verwachtingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten